Privaatsuseeskirjad

Käesolev Privaatsuspoliitika sätestab viisi, kuidas Kõhukliinik („Kool“) kogub, kasutab, säilitab ja avaldab oma kasutajatelt („Õpilastelt“) kogutud andmeid. Käesolev Privaatsuspoliitika kohaldub Koolile ja kõigile Kooli poolt pakutavatele Kursustele.

Isikutuvastusinfo

Me võime Õpilastelt isikutuvastusinfot koguda mitmesugustel viisidel, sealhulgas (kuid mitte ainult) siis, kui Õpilased astuvad sisse Kooli või Kooli Kursusele, tellivad uudiskirja, ning seoses muude tegevuste, teenuste, võimaluste või ressurssidega, mida me oma Koolis pakume. Õpilased võivad Kooli külastada anonüümselt. Me kogume Õpilaste isikutuvastusinfot ainult siis, kui nad selle info meile vabatahtlikult esitavad. Õpilased võivad keelduda isikutuvastusinfo esitamisest, kuid see võib takistada neil teatud Kooliga seotud tegevustes osaleda.

Kuidas me kogutud andmeid kasutame

Kool võib koguda ja kasutada Õpilaste isikutuvastusinfot alljärgnevatel eesmärkidel.

  • Klienditeeninduse parendamiseks
    Teie poolt esitatud info aitab meil vastata teie klienditeenindusega seotud sooviavaldustele ning rahuldada teie vajadusi tõhusamalt.
  • Kasutajakogemuse personaliseerimiseks
    Me võime kasutada andmeid agregeeritult selleks, et mõista, kuidas meie Õpilased kui rühm kasutavad meie Koolis pakutavaid teenuseid ja ressursse.
  • Perioodiliste e-kirjade saatmiseks
    Me võime kasutada Õpilaste e-posti aadresse selleks, et saata Õpilastele informatsiooni ja uuendusi, mis on seotud nende tellimustega. Õpilaste e-posti aadresse võidakse kasutada ka Õpilaste päringutele, küsimustele või muudele palvetele vastamiseks.

Isikuandmete jagamine

Me ei müü, vaheta ega rendi Õpilaste isikutuvastusinfot teistele.

Kolmandate osapoolte veebilehed

Õpilased võivad meie Koolist leida reklaami või muud sisu, mis viib meie partnerite, tarnijate, reklaamiostjate, sponsorite, litsentsiandjate ja muude kolmandate osapoolte veebilehtede ja teenuste juurde. Meie ei kontrolli neil veebilehtedel kuvatud sisu ega linke ning ei ole vastutavad selle eest, milliseid praktikaid kasutavad meie Kooliga või Koolist lingitud veebilehed. Lisaks võivad need veebilehed või teenused, sealhulgas nende sisu ja lingid, olla pidevas muutumises. Neil veebilehtedel ja teenustel võivad olla oma privaatsuspoliitikad ja klienditeeninduspoliitikad. Mis tahes muu veebilehe sirvimisele ja sellel suhtlemisele, sealhulgas selliste veebilehtede puhul, mis on lingitud meie Õpilase juurde, kehtivad selle veebilehe enda tingimused ja poliitikad.

Käesoleva Privaatsuspoliitika muutmine

Koolil on õigus käesolevat Privaatsuspoliitikat mistahes ajahetkel uuendada. Me julgustame Õpilasi käesolevat lehekülge tihedalt muutuste osas kontrollima. Te tunnistate ja nõustute sellega, et teie vastutuseks on käesoleva Privaatsuspoliitikaga perioodiliselt tutvuda ning muudatustest teadlikuks saada.

Teie nõusolek käesolevate tingimustega

Kooli astudes kinnitate oma nõustumist käesoleva Privaatsuspoliitikaga. Kui te käesoleva Privaatsuspoliitikaga ei nõustu, siis palun ärge astuge Kooli. Kui jääte Kooli nimekirja pärast käesoleva Privaatsuspoliitika muudatuste avalikustamist, siis loetakse teid nende muudatustega nõustunuks.