Kasutustingimused

1. Tingimused

Käesolevat Kõhukliiniku veebikeskkonda külastades nõustute te käesolevate Kasutustingimustega, kõigi kohaldatavate seaduste ja regulatsioonidega ning nõustute, et vastutate mistahes kohaldatavate kohalike seaduste järgimise eest. Kui te ei nõustu mis tahes osaga käesolevatest tingimustest, on teil keelatud seda veebilehte kasutada või külastada. Käesolevas Kõhukliiniku veebikeskkonnas sisalduvaid materjale kaitsevad autoriõiguse seadus ja kaubamärgiseadus.

2. Online programmiga liitumine

Online programmiga liitumiseks tuleb lisada soovitud programm ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda krediitkaardiga. Kõik maksed lähevad veebikeskkonna haldajale: Teachable Inc, 16 W 22nd St Fl 6, New York, NY 10010-5969.

Võimalus on tasuda ka osamaksetega. Sellisel juhul läheb osamakse maha automaatselt kuu aja pärast krediitkaardilt, mille andmed programmiga liitudes sisestati. Kui esineb maksetõrge, siis saadetakse kasutajale meeldetuletus, et ta uuendaks oma maksevahendit. Kui makset ei saa teostada pärast kolmandat katset, siis piiratakse kasutaja ligipääs veebikeskkonnale.

3. Kasutuslitsents

Antakse luba kasutada 12 kuud ja sh ajutiselt alla laadida üks koopia kõigist Kõhukliiniku veebilehelt alla laaditavatest materjalidest, mis on mõeldud ainult isiklikuks, mitteäriliseks vaatamiseks. Tegu on litsentsi andmisega, mitte omandiõiguse andmisega, ning selle litsentsi alusel ei ole teil lubatud:

  1. materjale muuta või kopeerida;
  2. kasutada materjale mis tahes kaubanduslikul eesmärgil või mis tahes avalikuks esitamiseks (nii äriliseks kui mitteäriliseks);
  3. püüda dekompileerida või pöördprojekteerida mis tahes tarkvara, mis sisaldub Kõhukliiniku veebilehel;
  4. eemaldada materjalidest mistahes märkeid autoriõiguse või muude omandiõiguste kohta; või anda materjale üle muule isikule või „peegeldada“ materjale mis tahes muudes teenustes.

See litsents kaotab automaatselt kehtivuse, kui rikute mis tahes nimetatud piirangut ning Ettevõte võib selle igal ajal lõpetada. Kui lõpetate nimetatud materjalide kasutamise või käesolev litsents lõpetatakse, on teil kohustus hävitada teie omanduses olevad alla laaditud materjalid olenemata sellest, on need elektroonilised või paberkandjal.

NB! Kõhukliinikul on õigus kustutada õpilase konto kui avastame, et õpilane on oma konto andmeid jaganud teistega

4. Tagastamispolitiika

Kõhukliiniku veebikeskkonnas kinnitatud online kursuse ostud ei kuulu tagastamisele. Toote digitaalse omapära tõttu ei saa me paraku käsitleda tagasimaksetaotlusi.

5. Lahtiütlus

Kõhukliiniku veebikeskkonnas toodud materjalid on kasutatavad põhimõttel „nagu on“. Kõhukliinik ei anna mis tahes garantiisid, ei selgesõnalisi ega vaikimisi, ning ütleb siinkohal lahti vastutusest mis tahes muude garantiide eest, sealhulgas ilma piiranguteta ka vaikimisi garantiide eest või turustustingimuste, kindlaks kasutusotstarbeks sobivuse, intellektuaalse omandi mitterikkumise või muude õiguste rikkumise eest. Lisaks ei anna Kõhukliinik tagatist ega mis tahes lubadusi seoses veebilehel toodud materjalide kasutamise tulemuste või usaldusväärsusega ega muul moel seoses selliste materjalidega või veebilehega seotud mis tahes veebilehtedega.

6. Piirangud

Mitte mingil juhul ei vastuta Kõhukliinik mis tahes kahjude (sealhulgas piiranguteta andmete või kasumi kaotamise või äritegevuse katkestusega seotud kahjude) eest, mis tulenevad Kõhukliiniku veebilehel olevate materjalide kasutamisest või nende kasutamisvõimaluse puudumisest isegi siis, kui Kõhukliinikut või Kõhukliiniku poolt volitatud isikut on suuliselt või kirjalikult teavitatud selliste kahjude võimalikkusest. Kuna mõned õigusruumid ei luba piiranguid vaikimisi garantiidele või piiranguid kaudsete- või kaaskahjude eest vastutamisele, ei pruugi need piirangud teile kohalduda.

7. Muudatused ja parandused

Kõhukliiniku veebikeskkonnas toodud materjalid võivad sisaldada tehnilisi, tüpograafilisi või fotograafilisi vigu. Kõhukliinik ei taga, et veebilehel toodud mis tahes materjalid on täpsed, täielikud või ajakohased. Kõhukliinik võib teha muudatusi oma veebilehel sisalduvates materjalides mis tahes ajahetkel ning ilma eelneva teavituseta. Samas ei anna Kõhukliinik lubadust materjale uuendada.

8. Veebilehe Kasutustingimuste muutmine

Kõhukliinik võib käesolevaid veebilehe Kasutustingimusi muuta mistahes ajahetkel, ilma eelneva teavituseta. Veebilehe kasutamisega annate siduva nõusoleku käesolevate Kasutustingimuste kehtivale versioonile.

9. Kohaldatav õigus

Kõhukliiniku veebikeskkonnaga seotud mis tahes nõuded alluvad Eesti seadustele olenemata kollisiooninormidest.

10. Meditsiinilisest vastutusest loobumine

Kõik materjalid on informatiivsed ja tegemist ei ole meditsiinilise teenuse osutamisega, diagnoosimisega ega ravimisega. Ükski materjal ei ole soovitus, kuidas terviseseisundit/ haigust peaks ravima. Tegemist ei ole ametliku ravijuhisega. Ükski materjal ei asenda arsti/ füsioterapeudi või mõne teise meditsiinitöötaja raviskeemi/ konsultatsiooni jms.

Kõik materjalid ja soovitused põhinevad Kõhukliiniku füsioterapeudi kliinilisel kogemusel ja tehtud uuringutel. Koostatud materjale ei tohi kasutada ühegi haiguse/ terviseseisundi diagnoosimiseks, raviks. Materjalides on välja toodud terviseseisundid ja sümptomid, mille puhul on vajalik konsulteerida füsioterapeudiga. Soovitame misiganes terviseprobleemi esinemisel või ilmnemisel konsulteerida füsioterapeudiga eelnevalt.

Kõhukliiniku online programmid ei anna meditsiinilist nõu, ei pane diagnoose, ei ravi ja ei paku meditsiiniteenust.

Kõhukliinik ei anna ühtegi lubadust, mis tulemused harjutusprogrammi läbijad saavad. Tulemused sõltuvad füsioloogilistest eripäradest, elustiilist ja üldisi nõuandeid ei saa kohandada igale indiviidile sobivaks. Kõhukliinik ei luba, et online programmi läbijatel ei ole enam ühtegi terviseprobleemi, sest online programm ei ole töötatud ravimiseks, vaid üldise info andmiseks, kuidas sünnitusjärgselt teadlikumalt treenida. Kasutajal lasub ainuvastutus online programmis osalemises. Kõhukliinik ei võta endale mingit vastutust selle tegevuse tagajärgede eest, mis liikmed on selle veebisaidi sisu lugemise tõttu endale tekitanud.